Ondanks de koelere dagen en recente neerslag heeft de droogte nog steeds zijn effect op de natuur. Om de planten en bomen weer te laten herstellen is een gezonde bodem van belang. Nederland kent verschillende grondsoorten, waarvan klei en zandgrond de voornaamste zijn. Voor het verbeteren van de bodem moet gekeken worden naar de eigenschappen van de grondsoort.

Kleigrond

In het westelijke deel van Nederland komt meer kleigrond voor, afgewisseld met delen veen. Kleigrond herstelt zich doorgaans gemakkelijker na droogte. Doordat het (regen)water beter wordt opgenomen en vastgehouden.

Deze grondsoort kan echter sneller te maken hebben met een slechte bodemluchtuitwisseling. Voldoende lucht in de bodem zorgt ervoor dat het bodemleven zich kan ontwikkelen. Het uitzetten van regenwormen is een eeuwenoude methode voor bodembeluchting  en structuurverbetering. Door de gangen die zij graven komt er meer zuurstof in de grond en geeft het de dichte grond voldoende drainage.

Zandgrond

Het oostelijke deel van Nederland bestaat veelal uit zandgrond. Een grondsoort die door lage grondwaterstanden en bij hoge temperaturen snel uitdroogt. Bovendien zakt het (regen)water snel weg, waarbij ook belangrijke voedingsstoffen verloren gaan.

Een zandgrond vraagt daarom om meer bodemstructuur en bodemleven. Het uitzetten van regenwormen zal hieraan bijdragen, zij zetten dood organisch materiaal weer om in vruchtbare humus. Om de bodem sneller te voorzien van goede voedingstoffen en meer bodemleven, is wormencompost het meest effectief. Het bevat veel nuttige schimmels en micro-organismen; een natuurlijk voedsel voor de beplanting en stimulans voor meer bodemleven.

Om na droogte de vitaliteit en weerstand van planten een boost te geven kan Avengelus worden toegepast. Het stimuleert de wortelgroei, waardoor er een verbeterende wateropname is. Ook beschermt het wortels tegen de aantasting door schadelijke schimmels.

Langdurige droogte

Verwachting is dat we in de toekomst vaker te maken zullen krijgen met langdurige droogte. In perioden van droogte en extreme hitte zijn de planten minder productief en kunnen ze droogteschade oplopen. De bovenlaag van de bodem kan dan het beste beschermd worden met een strooisellaag, hierdoor blijft de bodem langer vochtig en het beschermt tegen direct zonlicht.