Bij graafwerkzaamheden is wortelkap van bomen soms onvermijdelijk. Een behoorlijke ingreep, want het wortelstelsel is voor een boom onmisbaar. De juiste nazorg na wortelkap is dan ook van groot belang om een conditievermindering te beperken en infectie door parasitaire schimmels te voorkomen.

Wortelkap

Bij ontgravingen in de nabijheid van bomen komt men al snel in aanraking met boomwortels. Hierbij kan wortelkap vaak niet voorkomen worden. Boombeheerders zoals gemeenten beschikken vaak over handboeken en regelgeving om de vitaliteit van hun bomenbestand te waarborgen. Daarnaast adviseert een gemeentelijke boomspecialist of onafhankelijke Bomenwacht vaak op locatie over een verantwoorde wortelkap en de juiste wijze van afzetten van wortels.

Wondafgrendeling
Toch brengt ook een verantwoorde wortelkap schade toe aan de boom. Via de ontstaande wonden kunnen parasitaire schimmels de boom infecteren. Om infectie te voorkomen is een goede nazorg van belang.

Avengelus sporenoplossing is een natuurlijk product, dat sporen bevat van de goedaardige schimmel Trichoderma atrobrunneum. Deze milieuvriendelijke en nuttige schimmel stimuleert een optimale wondafgrendeling. De sporenoplossing wordt eenvoudig verdund met water en op de wond gesmeerd of gesproeid. Door Avengelus toe te passen krijgt de wortelgroei een boost. Waardoor de vitaliteit en weerstand van bomen, ook na wortelkap, wordt verhoogt.

Bij een bestek voor aanleg en onderhoudswerkzaamheden is er steeds meer aandacht voor een goede nazorg bij wortelkap. U kunt de Toepassing Avengelus bij graafwerkzaamheden gebruiken om deze informatie op te nemen in uw bestek.