[vc_section][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Privacy Statement Green Guard BV

Green Guard B.V., gevestigd aan De Morgenstond 16, 5473 HG Heeswijk-Dinther, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://greenguard.nl, De Morgenstond 16, 5473 HG Heeswijk-Dinther, tel +31 413 294447
De heer R.P.W. Driessen is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Green Guard B.V. en is te bereiken via info@greenguard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Green Guard B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw bedrijfsgegevens
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@greenguard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Green Guard B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen, als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Green Guard B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Green Guard B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Green Guard BV – AVG Privacy Statement versie 1.0, datum 20 januari 2022

Cookies die wij gebruiken
Green Guard B.V. maakt op deze website gebruik een analytische cookie die het websitebezoek meet
voor statistiekdoeleinden om de website voortdurend te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig
klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw
harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie* geplaatst van
het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres
wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
*Naam cookie: _utma, bewaartermijn: 36 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@greenguard.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Green Guard B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@greenguard.nl.
Green Guard B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien
aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Aanpassen privacy beleid
Green Guard B.V. houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Versie: 2022-01 d.d. 20-
01-2022.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section]