Zuurstofgebrek

Zuurstofgebrek is schadelijk voor bomen en de bodem, omdat het de ademhaling en groei van wortels belemmert, wat leidt tot zwakkere bomen en verminderde opname van voedingsstoffen. Bovendien beperkt het de microbiële activiteit, wat resulteert in een verminderde afbraak van organisch materiaal en bodemvruchtbaarheid. Regenwormen geven planten en de bodem zuurstof door tunnels te graven. Hierdoor neemt de zuurstoftoevoer toe, waardoor de groei van bomen en de gezondheid van het bodemleven worden gestimuleerd. GreenGuard biedt natuurlijke oplossingen om zuurstofgebrek te voorkomen en tegen te gaan.