Gebrek aan bodemleven

Een vitaal bodemleven is cruciaal voor de groei van planten en het behoud van ecosystemen. Het bevordert de vruchtbaarheid, structuur en waterretentie van de bodem en ondersteunt de afbraak van organisch materiaal. Natuurlijke materialen en organismen, zoals compost, strooisellagen en wormen, verrijken de bodem met voedingsstoffen en stimuleren de groei van nuttige micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. Dit draagt bij aan een veerkrachtiger en productiever bodemleven, wat leidt tot gezondere planten en een biodiverse omgeving. GreenGuard biedt natuurlijke oplossingen om een gezond bodemleven te stimuleren.