Bodemverdichting

Bodemverdichting is een probleem dat de groei van planten en het waterbergend vermogen van de bodem negatief beïnvloedt. Natuurlijke materialen en organismen, zoals regenwormen, bladcompost en strooisellagen, helpen bij het tegengaan van bodemverdichting. Regenwormen verbeteren de bodemstructuur door hun graafwerkzaamheden, terwijl bladcompost en strooisellagen organisch materiaal aan de bodem toevoegen. Dit verhoogt het vochtvasthoudend vermogen en bevordert de aanwezigheid van nuttige micro-organismen, wat leidt tot een gezondere en luchtigere bodem. GreenGuard biedt natuurlijke oplossingen om bodemverdichting tegen te gaan.