Bodemverbetering

Een gezonde bodem bevat voldoende natuurlijke voedingsstoffen, een rijk bodemleven en een goede bodemstructuur. Door de bodem in balans te houden blijven planten vitaal. Ook is de bodemstructuur erg belangrijk voor de waterhuishouding. GreenGuard biedt diverse oplossingen om het bodemleven te stimuleren.