Droogte

Droogte vormt een probleem voor bomen, struiken en heesters, omdat dit leidt tot verminderde groei, zwakkere wortelstructuren en vatbaarheid voor ziekten en plagen. Vooral bomen in de bebouwde omgeving kampen hiermee. Vaak kunnen ze het water moeilijk kunnen opnemen vanwege de beperkte en vaak verdichte bodem en het verharde oppervlak. Dit verhindert de natuurlijke waterinfiltratie en veroorzaakt ernstige droogte die niet op te vangen is door één enkele keer water te geven. Langdurige droogte resulteert in bladverlies, verminderde vruchtproductie en uiteindelijk het afsterven van de plant. GreenGuard biedt natuurlijke oplossingen om droogte te voorkomen én tegen te gaan.