Feromoonval Kastanjemineermot

Een natuurlijke oplossing om overlast van de kastanjemineermotten te verminderen is het gebruik van feromoonvallen, hiermee kunnen de kastanjemineermotten gemonitord worden. Gecombineerd met het Cameraria ohridella feromoon is het mogelijk om de overlast op tijd op te sporen en een duidelijk beeld van de omvang en ontwikkeling van de populatie te krijgen.

De feromoonvallen worden per stuk verkocht.

Voeg toe aan offerteaanvraag

Pheromonfalle Kastanienminiermotte

Eine natürliche Lösung zur Verringerung der Kastanienminiermottenplage ist der Einsatz von Pheromonfallen, mit denen die Kastanienminiermotten überwacht werden können. In Kombination mit dem Pheromon von Cameraria ohridella ist es möglich, die Plage rechtzeitig zu erkennen und sich ein klares Bild von der Größe und Entwicklung der Population zu machen.

Die Pheromon-Fallen werden einzeln verkauft.