Landgoed Steenenburg in Drunen, jaren geleden bekend als ‘Land van Ooit’, kent een rijke historie. Adellijke families bewoonden dit gebied en beoefenden de jacht, Franse soldaten waren er gestationeerd en talloze bezoekers beleefden plezier in dit voormalige themapark. Tegenwoordig is Landgoed Steenenburg een exclusieve woon- en inspirerende werkomgeving waarin natuurbehoud centraal staat bij de ontwikkeling.

Landgoed Steenenburg monumentale beuk - GreenGuard Blog

Eeuwenoude bruine beuk

De historische Kasteellaan op het landgoed is aan weerszijden voorzien van prachtige historische bomen. Vroeger was dit de oprijlaan naar het roze kasteel, waar graven en gravinnen woonden, en tot ruim een decennia geleden was dit het toneel van riddergevechten in het Land van Ooit. Centraal op het landgoed, schuin tegenover het kasteel, staat een bijzondere boom: een solitaire bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) met een geschatte leeftijd tussen de 130 en 150 jaar oud. De eeuwenoude boom is een levend monument met een culturele en historische waarde en verdient het om voor toekomstige generaties behouden te blijven.

Groeiplaatsverbetering

De conditie van de veterane beuk werd met de jaren slechter. De boom was aangetast en zou uiteindelijk voortijdig afsterven als er geen actie ondernomen zou worden. Doordat de prachtige beuk zowel historische als ecologische waarde met zich meebrengt, heeft Landgoed Steenenburg in samenspraak met diverse organisaties besloten om de beuk zo lang mogelijk te behouden en de groeiplaats ervan te verbeteren.

Preventieve bescherming

Begin juni heeft een enthousiaste groep vrijwilligers, onder begeleiding van Vermeulen Boomadvies, de graszoden binnen de boomkrans afgestoken en vervolgens de grond losgeharkt. Hierop is Avengelus-granulaat aangebracht en een laag schimmeldominante compost. De schimmeldominante compost verrijkt de bodem met nuttige micro-organismen die helpen bij het afbreken van organisch materiaal en het verbeteren van de voedingsstofopname door planten. Avengelus wordt preventief toegepast om infectie door schadelijke schimmels te voorkomen en bescherming te bieden bij schimmelaantastingen. Daarnaast stimuleert dit natuurlijke hulpmiddel de wortelgroei en verhoogt het de weerstand van bomen en planten.

Landgoed Steenenburg monumentale beuk - GreenGuard

Balans in de bodem

Na het aanbrengen van de compostlaag, is TreeCorrhiza-granulaat toegepast. Dit schimmelgranulaat bestaat uit endo- en ectomycorrhiza’s, schimmels en bacteriën. Deze micro-organismen stimuleren gezamenlijk de wortelgroei en verbeteren de opname van voedingsstoffen en sporenelementen. Door een natuurlijke balans in de bodem te creëren, wordt de boom beter weerbaar bij stressfactoren, zoals droogte en ziekte.

Voeding en mineralen

Hierna werd een mulchlaag van gecomposteerde houtsnippers aangebracht, wat dient als voeding voor de boom door mineralen en organische stof te leveren. Deze houtsnippers zijn niet alleen voedzaam, maar helpen ook bij het vasthouden van regenwater, waardoor de vochtigheid rond de wortels behouden blijft. Bovendien voorkomen ze de uitdroging van de toplaag van de bodem, wat essentieel is voor het behoud van een gezonde groeiplaats.

Wormen voor een betere structuur

Om de bodem te verbeteren, zijn regenwormen ingezet. Regenwormen verbeteren de bodemstructuur, verhogen het zuurstofgehalte en bevorderen de waterhuishouding door organisch materiaal om te zetten in humus en gangen te graven voor betere waterafvoer. Hierdoor kan de beuk water beter opnemen en vasthouden. Ze zijn essentieel voor het revitaliseren van compacte of waterverzadigde grond.

Korsthoutskoolzwam

De bruine beuk was ook aangetast door een korsthoutskoolzwam. Deze schadelijke schimmel veroorzaakt witrot in beuken, wat de structurele integriteit van de boom verzwakt en kan leiden tot verhoogd risico op afsterven. De korsthoutskoolzwam is diverse keren behandeld met vloeibare Avengelus-sporenoplossing. Dit organische middel parasiteert op schadelijke schimmels.

Monumentale beuk krijgt tweede kans

Met het toepassen van een veelzijdige mix van organische oplossingen, hopen we dat de veterane beuk de kans aangrijpt om te revitaliseren. Zo blijft het esthetische en historische karakter van het park behouden én draagt de boom van onschatbare waarde bij aan het klimaat.

Foto’s: Vermeulen Boomadvies