Uit onderzoek van het Kenniscentrum Eikenprocessierups blijkt dat een rupsenval niet effectief werkt tegen de eikenprocessierups. Het afvangen van de vlinders met een feromoonval is een goed alternatief.

Rupsenval

Om de overlast van de eikenprocessierups te voorkomen zou een rupsenval uitkomst bieden. Wanneer deze aangebracht is onder de laagste takkrans van een boom wordt de rups naar de val gelokt. Door de rupsen te vangen, voordat ze brandharen krijgen, zou de rupsenval ook een preventieve werking hebben.

Kenniscentrum Eikenprocessierups startte dit voorjaar een onderzoek naar de effectiviteit van een rupsenval, door deze op een aantal bomen aan te brengen. Ondanks dat er in april al eikenprocessierupsen in de eikenbomen aanwezig waren bleken de vallen geen rupsen te bevatten. Enkel andere insecten, waaronder de roofkever die geldt als de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. De tussentijdse evaluatie bracht naar voren dat de rupsenvallen geen effect hebben als preventief middel tegen de eikenprocessierups. In het vervolg van het onderzoek is helaas gebleken dat een dergelijke val geheel geen eikenprocessierupsen vangt, in welk stadium ook.

Processievlinders afvangen

Als alternatief voor een rupsenval is het raadzaam om de vlinders van de eikenprocessierups te monitoren. Hiervoor kan er gebruik gemaakt worden van een feromoonval, waarmee men inzicht krijgt in de te verwachten populatie. Gemeentes maken gebruik van deze vallen zodat op basis van de vangst er de nodige maatregelen kunnen worden getroffen. De feromoonvallen worden opgehangen voordat de vlinders uitvliegen. Deze vliegen eind juli tot en met september uit, met de piek in augustus.

Deze feromoonval wordt gebruikt in combinatie met de feromooncapsule die signaalstoffen afgeeft om de mannelijke vlinders te lokken.  Ieder mannetje die afgevangen wordt kan niet meer paren, dit draagt indirect bij dat de populatie afneemt. De val is transparant om onnodige bijvangst te voorkomen.