Op golfterreinen, sportvelden en gazons zijn engerlingen en emelten veel voorkomende plagen. Engerlingen, de larven van een groep bladsprietkevers, vreten de wortels van het gras aan. Het gras heeft hierdoor niet voldoende watertoevoer waardoor er schadeplekken ontstaan. Emelten kunnen ook schadeplekken in de grasmat aanbrengen; in tegenstelling tot engerlingen vreten zij niet de wortels aan maar de jonge grassprieten. Daarnaast kunnen vogels, dassen en mollen in hun zoektocht naar deze larven het veld ook fors beschadigen.

Ecologisch beheer van sportvelden

Staatssecretaris van Veldhoven heeft eind 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen van gewasbeschermingsmiddelen die o.a. voor sportvelden gelden. Daarin is besloten dat na 2022 gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden geheel verboden is, om zo naar een chemievrij beheer te gaan. Tot die tijd is er een bepaalde afbouw in chemische bestrijding, waardoor steeds meer greenkeepers en veldmanagers zich verdiepen in het ecologisch beheer.

Nematoden; de natuurlijke vijand

Nematoden, beter bekend als aaltjes, verdrijven emelten en engerlingen op een natuurlijke wijze. Deze aaltjes zijn van nature in de bodem voorkomende bodemorganismen en een natuurlijke vijand van insectenlarven. Met een natuurlijke draagstof worden de aaltjes op de beschadigde plekken in het gras gegoten. Daarna de aaltjes op zoek gaan naar de betreffende larven en zich naar binnen dringen, met de bacterie die zij afscheiden zullen de larven afsterven.

Het verdrijven van engerlingen en emelten is maatwerk, elke soort larven heeft een specifieke strategie. Zo is er voor de engerling van de meikever een ander type aaltjes nodig dan voor de overige groep van bladsprietkevers. Ook zijn er specifieke aaltjes tegen emelten die dienen als natuurlijke vijand. De aaltjes zijn ongevaarlijk voor het milieu en nuttige insecten, wanneer er geen larven meer aanwezig zijn sterven de aaltjes.

Biologisch middelen

Tipulex granulaat, bestaande uit organische meststoffen en plantenextracten, verdrijft engerlingen en emelten op een natuurlijke wijze. De plantenextracten in het Tipulex granulaat geven een bepaalde kruidengeur aan het gras, die door engerlingen en emelten vermeden wordt. De larven kruipen daardoor dieper in de grond, onder de bewortelde zone en gaan in winterslaap bij gebrek aan geschikt voedsel. Een bijkomend voordeel is dat vogels, dassen en mollen niet langer in het grasveld op zoek gaan naar de engerlingen en emelten.

De meststoffen in Tipulex stimuleren het herstel van de aangetaste zone, waardoor de green of het sportveld zich weer kan herstellen. Door het gebruik van organische meststoffen veroorzaakt Tipulex geen verbranding van de grasmat.