Gedurende het groeiseizoen hebben bomen en planten te maken met invloeden van buitenaf. Hun gezondheid is van belang om zich te kunnen weren tegen ziekten en plagen. Natuurlijke oplossingen voor plantversterking helpen de weerbaarheid van bomen en planten te vergroten.

Droogte, hitte en gebrek aan voedingsstoffen zijn stressfactoren die een negatieve invloed hebben op de groei en weerbaarheid. Een verzwakte boom of plant is gevoeliger van aantasting door schimmels, virussen en insecten. Wanneer de conditie goed is, doet het natuurlijk verdedigingsmechanisme van de boom of plant zijn werk.

Wij bieden natuurlijke oplossingen die helpen de weerbaarheid te vergroten, ook als de boom of plant reeds aangetast is. Onze nieuwe producten kunnen specifiek gebruikt worden bij aantasting van meeldauw en taxuskevers;

TreeDerma zorgt voor voldoende weerstand bij meeldauw en abiotische stress zoals droogte of warmte. Besovil is ook in te zetten voor de plantweerbaarheid, waardoor deze beter beschermd is tegen invloeden van buitenaf en met name de taxuskever. Beide producten zijn samengesteld uit specifieke kruidenconcentraten en op waterbasis, daardoor zijn het niet alleen natuurlijke, maar ook milieuvriendelijke oplossingen.