De herfst kent veel neerslag, belangrijk want de natuur kan het goed gebruiken. Echter wordt er door grote plassen ook gelijk zichtbaar waar er sprake is van bodemverdichting. Door de dichte structuur kan het regenwater niet in de bodem doordringen. Regenwormen bieden een natuurlijke oplossing bij bodemverdichting.

Bodemverdichting
Intensieve landbouw, aanleg van nieuwbouwwijken, werkzaamheden met zwaar materieel zijn belangrijke veroorzakers van een verdichte bodem. De bodemdeeltjes worden samengedrukt en het aandeel poriën in de bodem neemt af, waardoor infiltratie van regenwater wordt belemmerd.

Naast wateroverlast kan bodemverdichting ook een nadelig effect hebben bij de groei van bomen en beplanting. Er bevindt zich minder zuurstof in de bodem en de wortels kunnen zicht moeilijker door de bodem verspreiden.


Dé gangmakers

Een natuurlijke oplossing voor een verdichte bodem zijn regenwormen. Zij maken gangen, waarbij de grond wordt losgemaakt en weer een kruimelige structuur ontstaat. Zo komt er meer zuurstof in de bodem en wordt de waterinfiltratie hersteld.

In dit proces doen de gangmakers nog iets anders belangrijks. Regenwormen overleven door oude bladeren, gras en dode wortels te eten. Dit zetten ze vervolgens om in organische stoffen die ze in de bodem afscheiden. Deze organische stoffen zorgen voor een voedzame bodem voor bomen en planten.

Vaste of natte grond, harde grond, structuurbederf; het bodemleven verbetert snel met regenwormen. Een eeuwenoude oplossing!