Grasetende insecten kunnen, zeker wanneer zij een plaag vormen, behoorlijke schade aan uw gazon toebrengen. Engerlingen en emelten zijn hiervan de voornaamste.

Emelten

Emelten zijn de grauwgrijze larven van langpootmuggen, die voorkomen onder het gras. Het is een taaie, grauwe, pootloze larve zonder duidelijk zichtbare kop. Van deze kop zijn slechts de monddelen zichtbaar.

‘s-Nachts leeft de emelt boven de grond, wanneer hij schade veroorzaakt. De rest van de dag leeft hij in zijn eigen holletje onder de grond. De schade die de emelten veroorzaken valt te omschrijven als het eten van plantmateriaal wat bladgroen bevat. Hierbij bijten zij een deel van de plant af, die vervolgens wordt meegetrokken in het hol. Ook de ondergrondse delen van de planten worden hierbij niet overgeslagen. De planten raken verzwakt en gaan dood of vallen om.

Schade in het gazon veroorzaakt door emelten, is te herkennen aan kale ronde plekken. Anders dan veel mensen denken wordt hij dus niet veroorzaakt door het opeten van de wortelen. Maar door de vraat aan het jonge groen van het grasveld.

Engerlingen

Engerlingen zijn de larven van de groep diverse kevers: Lapsnuitkevers, Meikevers, Junikevers, Rozekevers en Sallandkevers. Deze engerlingen worden vaak aangetroffen als de beschadigder van golfterreinen, sportvelden en gazons. Engerlingen spelen een belangrijke rol bij de beschadiging van gras, doordat zij de wortels opeten.

Engerling leven 1 tot meerdere jaren ondergronds. Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden kan de ontwikkeling zelfs 5 jaar duren. De kevers beginnen eind april/begin mei te vliegen en leggen kort daarna eieren.

De beste tijd van bestrijding is eind augustus of begin september. Dan zijn de meeste larven aanwezig en is de bodemtemperatuur nog hoog genoeg voor het aaltje Heterorhabditis bacteriophora. Ook is de bodem vaak weer wat vochtiger in deze tijd van het jaar. Na het uitzetten gaan de aaltjes in de bodem op zoek naar de engerlingen en dringen deze binnen, daar wordt er een bacterie afgescheiden waardoor de engerling ziek wordt en sterft. De aaltjes zijn niet schadelijk voor mens, gewas en andere dieren en zullen zelf geen plaag vormen.

Natuurlijke behandeling met Tipulex

Tipulex bevat plantextracten en organische meststoffen met een werkingsduur van 6 tot 12 weken. De plantextracten zorgen voor een verdrijving van de Engerlingen en Emelten. Door de organische voedingsstoffen wordt de wortelgroei bevorderd. Hierdoor wordt het gras weerbaarder tegen Emelten en Engerlingen.
Uw grasveld, gazon, sportveld of golfbaan herstelt zich in korte tijd van de schade van de emelten en engerlingen. Groot voordeel is dat vogels, zoals kraaien de graszode met rust laten.

Tipulex wordt als granulaat over het gras gestrooid. Geadviseerd wordt om het gras direct te besproeien met water, zodat de ingrediënten in Tipulex sneller in de bodem terecht komen. Dit sproeien moet herhaald worden in drogere perioden. Tipulex is een granulaat met een langzame afgifte. Hierdoor worden de actieve bestanddelen langzaam afgegeven aan de wortels en in de bodem.

Natuurlijke bestrijding met aaltjes

Het aaltje (nematode) Steinernema spp bestrijdt emelten en Heterorhabditis bacteriophora bestrijdt engerlingen (niet meikever) op een natuurlijke wijze. De nematoden jagen op de engerlingen om ze te infecteren. Na infectie stoppen de engerlingen met vreten en sterven. Uit de dode engerlingen ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar nieuwe engerlingen om te infecteren