Om infectie door parasitaire schimmels te behandelen en te beschermen tegen verdere schimmelaantastingen is herhaling van behandeling met Avengelus van belang. Bij toepassing op het juiste moment en herhaling blijkt de bescherming het meest effectief.

Avengelus biedt de natuurlijke bescherming met de schimmel Trichoderma atrobrunneum. Deze schimmel zorgt voor een biologisch evenwicht waarin schadelijke schimmels worden teruggedrongen. Tevens versterkt Avengelus de gezondheid van zowel de boom als de bodem en boost de wortelgroei voor een verbeterde wateropname. Daarmee ook zeer geschikt als natuurlijke oplossing bij wortelschade.

Voor de toepassing bij een schadelijke schimmel in de bodem is het advies om deze gedurende 4 jaar te behandelen met Avengelus. Door de behandeling op het juiste moment met maandelijkse intervallen, tijdens het groeiseizoen, te behandelen is bescherming bij schadelijke schimmels het meest effectief.

Avengelus kan het hele jaar gebruikt worden, bij lagere temperaturen (12°C) of droogte zal de schimmel in de vorm van sporen overleven in de bodem. In het geval van ernstige aantasting of de start van de behandeling tijdens het eerste jaar dient Avengelus, gedurende het groeiseizoen, 6 maal om de 4 weken toegepast te worden. Bij een milde aantasting of als het behandeling in een vervolgjaar betreft, toepassen gedurende het groeiseizoen, 4 maal om de 6 weken.

Omstreeks maart-april, wanneer de temperaturen beginnen te stijgen, stuurt GreenGuard jaarlijks een Avengelus alert. Wanneer u zich hiervoor aanmeldt ontvangt u tijdig een melding om te starten en het juiste advies voor uw behandeling.